Page 7 - A emocionante viaxe da auga
P. 7

PRETRATAMENTO. Nas estacións ETAP e EDAM comeza o proceso para eliminar restos da
          auga.    mediante reixas          mediante              mediante flotadores eliminamos as microalgas
    elimínanse ramas          desareadoras
    e pedras              elimínanse areas


    Logo, mediante a oxidación e floculación–coagulación, engádense e mestúranse certos reactivos ás materias en
    suspensión, para que despois poidan ser eliminadas máis doadamente.


                 A ESTAS               ÁS VECES,
               AGLOMERACIÓNS            É NECESARIO TAMÉN
               RESULTANTES            ENGADIR UN CORRECTOR DE
               CHÁMASELLES            PH PARA MELLORAR AS FASES
                “FLÓCULOS”               POSTERIORES
                                       DO TRATAMENTO
     UFFF, ESTÁ
     PEGAÑOSO

          DECANTACIÓN. Na seguinte fase a auga pasa a un decantador.
                                             NOOON, AÍNDA FALTA BASTANTE.
                 AQUÍ OS “FLÓCULOS”                   A CONTINUACIÓN, A AUGA É
               MEDRAN E FANSE MÁIS PESADOS        SI, ISTO XA   CONDUCIDA MEDIANTE CANLES
              POLO QUE SE DEPOSITAN NO FONDO,       TEN MELLOR    SUPERFICIAIS A UNHA CANLE
               FORMANDO UNHA SUBSTANCIA DE  AO SAÍR DO  PINTA, PODEMOS  COLECTORA PARA O SEU ENVÍO Á
                                    BEBELA XA?
               DESFEITO CHAMADA LAMA QUE É  DECANTADOR A         SEGUINTE FASE DE TRATAMENTO
               EXTRAÍDA E VÓLVESE A UTILIZAR  AUGA XA ESTÁ
                 PARA OUTROS USOS    CLARIFICADA,
                             VEDES COMO
     É COMO UNHA                   APARECE MÁIS
     PISCINA XIGANTE
                              LIMPA?

                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12