Page 3 - A emocionante viaxe da auga
P. 3

Érase un marabilloso día como         Cada mañá, os seus habitantes
         tantos outros en VILACLARA, un         amencían e realizaban as súas tarefas,
         belo lugar famoso pola claridade e       aseábanse, cociñaban, regaban os
         pureza da súa auga potable.          seus xardíns, poñían en marcha as súas
                                industrias… só con abrir unha billa.

                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8