Page 2 - A emocionante viaxe da auga
P. 2

OLA AMIGOS, O MEU NOME
                           É GRIFUS


              TAN DOADO COMO         POIS DÍGOCHE QUE A COUSA NON
              ABRIR UNHA BILLA!       É TAN SINXELA, ASÍ QUE SEGUE O
             OÍCHES ALGUNHA VEZ       NOSO RELATO E PREPÁRATE PARA
               ESA EXPRESIÓN?
                              DESCUBRIR TODOS OS SEGREDOS
                             SOBRE O MARABILLOSO MISTERIO DA
                                 AUGA POTABLE


    2
   1   2   3   4   5   6   7